Nationale Conferentie Circulaire Economie

Nationale Conferentie Circulaire Economie 2020

Op 3 februari 2020 zal voor de tweede keer de Nationale Conferentie Circulaire Economie plaatsvinden. We hopen dat u er ook (weer) bij bent.

Voorheen ging het bij Circulaire Economie vooral over begrippen als recycling. Maar steeds meer ontstaat de bewustwording dat Circulaire Economie om meer gaat dan alleen het recyclen van afval tot nieuwe grondstoffen. Het is ook belangrijk dat we op een andere manier met onze producten omgaan: bijvoorbeeld door ze te repareren, niet meer te kopen, te delen, te hergebruiken… Kortom; hoger op de ladder richting een Circulaire Economie komen is het thema van deze editie.

Het hoger op de ladder naar een Circulaire Economie komen, is iets dat we gezamenlijk doen. Het doel van de conferentie is daarom om kennis op te doen, geïnspireerd te worden, kennis met elkaar te delen en mensen met elkaar in verbinding te brengen. Dat willen we ook tot uitdrukking brengen in de conferentie. Dit doen we met een inspirerend plenair programma en heel veel niet te missen werkateliers, masterclasses en debatten tijdens de middag.

Dien uw voorstel in!

De Nationale Conferentie Circulaire Economie is úw conferentie. Successen, ervaringen en kennis: u deelt het allemaal op deze dag. Heeft u een initiatief dat prachtig aansluit bij een van de programmalijnen, een spreker die iedereen aan het denken zet of bepaalde kennis waarvan de deelnemers absoluut op de hoogte moeten zijn? Stuur uw voorstel in voor een deelsessie vóór 12 december.

Klik hier om uw voorstel voor een deelsessie in te dienen.

De volgende programmalijnen vormen de rode draad van de conferentie en sluiten aan bij de R-ladder. Bij welke lijn sluit uw voorstel het beste aan?

  1. Rethink, Reduce, Refuse: De Ontwerpfase
    Hoe zorgen we ervoor dat we producten beter kunnen repareren of makkelijker kunnen hergebruiken, wat kan circulair ontwerp daar aan bijdragen, hoe kan de consument de juiste keuzes maken, kunnen we producten aanbieden als een service, nieuwe verdienmodellen ontwikkelen of de wegwerpeconomie ombuigen?
  2. Re-use, Repair, Refurbish, Remanufacture en Repurpose: De Gebruiksfase
    Hoe zorgen we ervoor dat consumenten niet nieuwe producten kopen maar investeren in hergebruik? Faciliteren van het langer in de keten houden van producten en onderdelen
  3. Recycle: De Afdankfase
    Secundaire grondstoffen verwerken tot (producten/grondstoffen van) hoogwaardige kwaliteit

Aanmelden voor de Conferentie
In verband met het enorme succes van de editie 2019 raden we u aan om u spoedig aan te melden om verzekerd te zijn van deelname aan de conferentie 2020.
Klik hier om u aan te melden.