Nationale Conferentie Circulaire Economie

Presentaties

Onderstaand vindt u de beschikbare presentaties:
 

Alle kantoren afvalvrij – UWV Utrecht doet het!

Ander gedrag, andere rol

CE-transitie: leuk, makkelijk en effectief

CIRCO versterkt

Circulair bouwen en renoveren in de MRA

Circulair bouwen vanuit vier perspectieven

Circulair contractmanagement: wat werkt?

Circulair inkopen? De ladder op!

Circulair: de nieuwe no

Circulair: kan dat alleen in de stad?

Circulaire economie: wat is het doel?

Circulaire maakindustrie: aan het werk!

Circulaire verdienmodellen: kansen en barrières

Circulaire verpakkingen: wat houdt ons nog tegen?

CircuLEREN in Upcyclecentrum Almere

CO2-beprijzing als duurzaamheidsmeetlat: een doorbraak

Consument, lever je product in!

De grondstoffentransitie in de Rotterdamse haven

De impact van plastic: feit of emotie?

De natuur als inspirator

De zin en onzin van de deeleconomie

De zin en onzin van kunststoffen

Dertien tips voor gedragsverandering

Doe mee met de Alliantie SDG 12

Duurzame consument begint bij effectief communiceren

Een grenzeloze afzetmarkt

Een positieve voetafdruk

Effectief circulair inkopen: een introductie

Emmen: koploper in de circulaire biochemie

FLEET: circulaire economie voor techlovers

Geef producten een tweede kans

Groene keuze? De retailer aan zet!

Het eerste circulaire viaduct

Het Museum van de Lineaire Economie in 2050

Het recept voor een duurzame pil

Hoe meet je circulariteit van verpakkingen?

Hoe voorspel je de restlevensduur van beton?

Hout als kans in de grond-, weg- en watersector

Icoonprojecten Transitieagenda Consumptiegoederen

In debat over biobased kunststoffen

Innovatieve ketensamenwerking in Almere

Kennisquiz: wat zijn de meest gemaakte denkfouten?

Klimaatverandering als het nieuwe normaal

Krachten bundelen in de regio

Kunststof recyclen is het nieuwe normaal

Liggen we op koers?

Meetbare scenario's voor een circulair Nederland

Mooie voorbeelden van circulaire ambachtscentra

No Story, No Glory

Ontwerpend onderzoek naar de circulaire stad Rotterdam

Op de stoel van de vergunningverlener

Organisch afval: gewoon ophalen?

Plastic voedselverpakking als grondstof: kan dat?

Preview: Business Model Template

Regionale circulaire samenwerking in de praktijk

Repurpose: kennis en kansen voor upcycling

Samen Tegen Voedselverspilling

Schiphol op weg naar een circulaire airport

Spelenderwijs naar een circulaire economie

Spoedcursus 'Veilig Circulair'

Textielafval? Verleden tijd!

Vakmensen van de toekomst

Van afgedankte kleding naar circulaire textielketens

Van missie tot marktdialoog

Van plan naar praktijk

Versnellingshuis Nederland Circulair: u vraagt, wij helpen!

Vraag het aan de markt!

Wat doe jíj aan voedselverspilling?

Weggooien? Mooi niet!

Wel de lusten, niet de lasten

Welk beleid helpt ons hoger op de R-ladder?

Zo maken we Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend

Zuid-Houtland: biobased (ver)bouwen in Zuid-Holland